ZAJĘCIA PLASTYCZNE

 

Zajęcia w ramach koła plastycznego mają na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych , wyzwalają kreatywną postawę, wyobraźnię i twórcze myślenie. Dzieci uczą się umiejętności posługiwania różnorodnymi technikami plastycznymi. Zajęcia budzą poczucie odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy.

PROWADZĄCE:

mgr Iwona Chomiuk

mgr Anna Miszkiniuk

Galeria (kliknij tutaj)