ZAJĘCIA TEATRALNE

Zajęcia teatralne rozwijają umiejętności przedstawiania poznanych utworów za pomocą

słowa, gestu, mimiki i ruchu oraz rozbudzają zainteresowania czytelnicze, jako źródła wiedzy i przeżyć.