Informujemy, że rodzice, którzy zapisali dziecko do naszego przedszkola na dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu 2022 r. zobowiązani są wypełnić deklarację wraz z załącznikami i dostarczyć ją do kadr Przedszkola Samorządowego Nr 13, ul. Kazimierza Jagiellończyka 17 -  do dnia 15 czerwca 2022 r.

Prosimy o przestrzeganie terminu złożenia wniosków. Jeżeli dokumenty nie zostaną złożone w określonym terminie, dziecko nie zostanie przyjęte na dyżur wakacyjny.